Autor: Administracja

OFERTA CENOWA DPS/1/2024-pieczywo i wyroby cukiernicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pieczywo_wyroby_cukiernicze Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie_asortyment_pieczywa_i_wyroby_cukiernicze Formularz_oferty_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze Formularz_cenowy_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze -PAKIET I, PAKIET II Formularz cenowy - PAKIET I -exel Formularz cenowy - PAKIET II- exel Oswiadczenie_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze Projekt_umowy_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze...

LISTOPAD 2023

XIV Turniej Szachowy Turniej piłki nożnej Wystawa prac Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach Zabawa Andrzejkowa w Babicy Zabawa Andrzejkowa w Bulowicach ...

WRZESIEŃ 2023

Spacer po lesie Dożynki w Zebrzydowicach Wejście na Potrójną XIV Beskidzki Regionalny Turniej Badmintona Wycieczka na Kalatówki w Zakopanem Skarby architektury drewnianej - Nidek, Polanka Wielka, Osiek i Stara Wieś ...

CZERWIEC 2023

Festyn rodzinny w Bulowicach Turniej tenisa stołowego w Choczni Zabawa Integracyjna w Zatorze Święto naszego Patrona Świętego Brata Alberta Dolny Śląsk ...

MAJ 2023

 Grillowanie Wyjazd do groty solnej Majówka Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce oraz Wieża widokowa na Hajdówce w Jordanowie ...

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19   Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w listopadzie 2022 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.3.2022 z dnia 17-11-2022 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 21 110 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziesięć złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości...

GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

I. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2021 r. w ramach III naboru do Projektu grantowego: „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał środki pieniężne w wysokości 23 291 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych/. Zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-269/20...