Autor: Administracja

OFERTA CENOWA DPS/2/2022-WĘDLINY

Unieważnienie postępowania DPS/2/2022  -  WYROBY WĘDLINIARSKIE uniewaznienie_wyroby_wedliniarskie Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie_wedliny Formularz_oferty_wedliny Formularz cenowy -PAKIET I Formularz cenowy -PAKIET II oswiadczenie_wedliny Projekt_umowy_wedliny...

WRZESIEŃ 2021

Wyjazd na lody Wyjazd na Leskowiec Wyjazd do Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej Zwiedzanie zamku w Bulowicach Wyjazd na pizzę Grillowanie w ogrodzie ...

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w kwietniu 2022 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.2.2022 z dnia 29-03-2022 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 54 095 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług...

OFERTA CENOWA DPS/10/2021-WĘDLINY

Ogłoszenie wyników zawiadomienie wyroby wędliniarskiePobierz Zaproszenie do złożenia oferty zaproszenie_wedlinyPobierz formularz_oferty_wedlinyPobierz Formularz_cenowy_wędliny_wieprzowe_PAKIET _IPobierz Formularz_cenowy_wędliny _drobiowe _PAKIET_IIPobierz oswiadczenie_wedlinyPobierz projekt_umowy_wedlinyPobierz ...