Kontakt
Dom Pomocy Społecznej znajduje się we wsi Bulowice liczącej około 4750 mieszkańców. Sąsiaduje z dwoma miastami Andrychowem i Kętami przy trasie Kraków –  Bielsko Biała. Do domu prowadzi zadbana asfaltowa droga. Oddalony od gospodarstw, położony na niewielkim wzniesieniu stanowi dobre miejsce do rekreacji. Ponad 1 hektarowy obszar jest ogrodzony i pozbawiony barier architektonicznych.
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów
ul. Bł. Faustyny 4
32-652 Bulowice
tel./ fax : 33 843 60 50
33 843 60 96
Nr konta :  Bank Pekao S.A. o/ Kęty  08 1240 4852 1111 0000 4701 7074