Wspólnota
W celu tworzenia atmosfery współodpowiedzialności za funkcjonowanie Domu, tworzenia klimatu, zaufania i dobrego korzystania z posiadanych zasobów działają w naszym systemie organizacyjnym:
Wspólnota DPS

Rada Konsultacyjno – Doradcza działa od 1997 roku. Składa się z pracowników poszczególnych Działów, ma na celu pomoc w formie doradztwa przy planowanych działaniach i realizacji bieżących spraw na rzecz mieszkańców i pracowników.

Samorząd Mieszkańców – działa na terenie Domu od 1999 roku, tworzą go mieszkańcy jako współgospodarze poprzez aktywny udział w organizowaniu życia wewnątrz placówki. Członkami samorządu są wszyscy mieszkańcy.

W skład władz Samorządu wchodzą:

 – Rada Samorządu Mieszkańców,
 – Ogólne Zebranie Członków.

W ramach aktywnego udziału mieszkańców w życiu kulturalno – oświatowym placówki oraz prac porządkowo – gospodarczych Rada Samorządu Mieszkańców przy współudziale pracowników powołała do życia sekcje:
 • socjalno – bytowa
 • sanitarno – higieniczna;
 • religijna;
 • kulturalno – oświatowa;
 • sportowa
 • multimedialna;
 • gospodarczo – porządkowa.
Personel

Pracownicy wypełniają swoje obowiązki w systemie trzyzmianowym. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wymaga przepisami prawa kwalifikacje.

Personel zatrudniony jest w działach:

 • ekonomiczno – finansowym: księgowy, inspektor ds kadr i plac, inspektor ds rozliczeń;
 • medycznym: pielęgniarka;
 • opiekuńczym: kierownik, pracownicy socjalni, koordynatorzy, opiekunowie, pokojowe;
 • terapeutyczno – rehabilitacyjnym: kierownik, terapeuci, ergoterapeuta, technik fizjoterapii;
 • gospodarczym i żywienia: koordynator, kierowca, palacz, stolarz, dietetyk, kucharki, magazynier