Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

>> Więcej

Godło i herb Polski
pomocna dłoń
Nasza misja

W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;

''Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym.''

Funkcjonowanie DPS
Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.
Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.
Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku).
ośrodek

Dom Pomocy Społecznej znajduje się we wsi Bulowice liczącej około 4750 mieszkańców. Sąsiaduje z dwoma miastami Andrychowem i Kętami przy trasie Kraków –  Bielsko Biała. Do domu prowadzi zadbana asfaltowa droga. Oddalony od gospodarstw, położony na niewielkim wzniesieniu stanowi dobre miejsce do rekreacji. Ponad 1 hektarowy obszar jest ogrodzony i pozbawiony barier architektonicznych.

Sprawdź jak dojechać
Aktualności