FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w listopadzie 2022 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.3.2022 z dnia 17-11-2022 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 21 110 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziesięć złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Placówka wydatkowała ww. środki w całości w miesiącu listopadzie 2022 r. na:

– zakup środków ochrony osobistej;

– zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług – nagrody dla pracowników.

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w kwietniu 2022 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.2.2022 z dnia 29-03-2022 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 54 095 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Placówka wydatkowała ww. środki w całości w miesiącu maju 2022 r. na:

– zakup środków ochrony osobistej;

– zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług – nagrody dla pracowników.

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w maju 2021 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.1.2021 z dnia 29-04-2021 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 48 190 zł /słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w domu pomocy społecznej, przede wszystkim narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub zatrudnienie dodatkowych pracowników.

Placówka wydatkowała ww. środki w całości w miesiącu maju 2021 r. na:

– zakup środków ochrony osobistej;

– zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług – nagrody dla pracowników.