Aktualności

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19   Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w listopadzie 2022 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr PCPR.421.3.2022 z dnia 17-11-2022 r. z Powiatu Oświęcimskiego środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 21 110 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziesięć złotych/ z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości...

DOTACJE CELOWE – DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa we wrześniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.26.15.2020 w postaci dotacji celowej w wysokości: 32 033 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące trzydzieści trzy złote/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 17-09-2020 r. umową nr PCPR.421.2.2020 dotacja została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie)...

Przekazanie i poświęcenie nowego mikrobusu

W dniu 15.02.2018r. przed budynkiem i w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód Opel Vivaro Combi dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach udało się zakupić z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  Gminy Kęty, oraz dofinansowaniu bieżącej działalności domu przez Fundację Braci Albertynów. Chcieliśmy bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się...