budynek dps
Usługi
Usługi bytowe

Usługi Bytowe – w znacznym stopniu wyznaczają sposób życia naszych mieszkańców. Posesja Domu to obszar powyżej 1 hektara, stanowiący między innymi teren rekreacyjny.

Instytucja Posiada trzy budynki:
– główny:  trzykondygnacyjny Dom Mieszkańców

– oddalony od niego o kilkanaście metrów:  Budynek Terapii Zajęciowej oraz Budynek Administracji.

Warunki mieszkalne:
Dom wyposażony jest w windę, systemy przyzywowy i alarmowo-przeciwpożarowy.

Pokoje mieszkalne jedno, dwu, trzy oraz czteroosobowe przeznaczone dla mieszkańców niezdolnych  do samodzielnego poruszania się.

Usługi opiekuńcze

Usługi Opiekuńcze świadczone przez nas polegają na udzielaniu pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, ich sprawach osobistych i pielęgnacyjnych.

usługi opiekuńcze
Usługi wspomagające

mają na celu wspomaganie, aktywizowanie, pobudzanie i rozwój mieszkańców oraz utrzymanie i podnoszenie ich sprawności psychoruchowej, co realizujemy poprzez:

Terapia zajęciowa dla osób chorych psychicznie przebywających w Domu Pomocy Społecznej pomaga w budowaniu struktury dnia, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga rozwijać i poszukiwać nowych umiejętności, w których chorujący będzie widział sens i wartość. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, która pracę samą w sobie wykonywaną przez mieszkańca wykorzystuje jako element terapii. Osoba objęta taką formą rehabilitacji przechodzi z roli „leczonego” do roli osoby podejmującej w coraz większym zakresie określone działania- próbuje brać za nie odpowiedzialność.

W Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał,  sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych.

FORMY TERAPII:

Terapia manualna

Stolarnia –  zajęcia prowadzone w grupach ok. 5 osobowych lub indywidualne związane z wytwarzaniem dekoracji, rękodzieła i innych potrzebnych rzeczy użytkowych wykorzystywanych na terenie domu lub w formie prezentów wykonanych z drewna np. dla sponsorów Domu. Działanie podczas tych zajęć polega głownie na wycinaniu, szlifowaniu, przekalkowywaniu na drewno, zbijaniu – usprawniamy głównie podczas tych zajęć motorykę dłoni, ćwiczymy koncentrację, logiczne myślenie,  skupienie uwagi.

Renowacja starych, drewnianych przedmiotów, postarzanie nowych przedmiotów– odbywa się w grupach 3 osobowych, polega na nakładaniu różnymi technikami lakierów i farb na przedmioty, przecieraniu przedmiotów papierem ściernym, zajęcia te działają podobnie jak opisane wyżej, rozwijają też kreatywne myślenie, poprzez wymyślenie, jak odnowić  dany przedmiot;

Praca z parafinąwykonywanie świec różnymi technikami (odlew, modelowanie masy parafinowej dłońmi, przerabianie gotowych świec z użyciem różnych elementów, świece żelowe). Zajęcia te prowadzone są w małych grupach – 3 osoby, polegają na odzyskiwaniu parafiny z niedopalonych świeć i tworzeniu z nich nowych. Podobnie jak powyżej usprawniamy głownie podczas tych zajęć motorykę dłoni, ćwiczymy koncentrację, logiczne myślenie, skupienie uwagi. Przez to, że parafina podczas modelowania jest ciepła i formujemy ją gołymi dłońmi, stymulujemy tutaj również czucie głębokie.

Zajęcia komputerowe

odbywają się indywidualnie – są to bloki 45- minutowe, praca w czasie ich trwania są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika, oprócz walorów intelektualno-edukacyjnych, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową poprzez pisanie na klawiaturze, czy operowanie myszką.

Arteterapia

oddziaływanie poprzez sztukę, nauka kreatywności i rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez wycinanie, rysowanie, odwzorowywanie, wycinanie, malowanie, przyklejanie, kolorowanie, naklejanie, ozdabianie za pomocą różnych technik.

Zajęcia teatralne

podczas zajęć mieszkańcy odkrywają w sobie talenty aktorskie, ćwiczą pamięć. Za pośrednictwem odgrywanych scen uwalniają emocje i napięcia, a podczas publicznych występów przełamują lęk nabierając pewności siebie. Po występach otrzymują pozytywne informacje na swój temat.

Zajęcia religijne

mają na celu rozwijanie zainteresowań religijnych, a także wzbogacanie wiedzy teologicznej w oparciu o Pismo Święte. Mają charakter nabożeństw (majówki, droga krzyżowa, różaniec, gorzkie żale, rekolekcje wielkopostne i adwentowe)  oraz wdrażania Mieszkańców do udziału we Mszy Św. do czytania modlitwy wiernych, śpiewania psalmów czy w charakterze lektora).

Ergoterapia

jest ważną częścią działań terapeutycznych. Mieszkańcy zachęcani są do prac w zakresie samoobsługi (higiena osobista, ścielenie swojego łóżka), a także do prac porządkowych na terenie Domu i jego okolicy, szczególnie często włączają się w prace w pralni (prasowanie, składanie odzieży, układanie jej w szafkach, samodzielne pranie) ponad to Mieszkańcy chętnie wykonują prace ogrodnicze. Terapia poprzez pracę prowadzi do rekonwalescencji osób chorych, uczy samodzielności i aktywności, wzmacnia kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców. Daje im wiele satysfakcji – co podnosi poczucie własnej wartości i przydatności w Domu.

Rehabilitacja ruchowa i zajęcia sportowe

mieszkańcy korzystają z różnorakich form szeroko pojętej aktywizacji psychoruchowej, w skład której wchodzą różnego rodzaju ćwiczenia: ćwiczenia bierne, czynne, wolne, w odciążeniu, z obciążeniem, z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego w sali fizjoterapii. Aktywność fizyczna prowadzona jest w formie wycieczek rowerowych, spacerów nordic-walking, wspinaczki górskiej, gry w tenisa stołowego oraz w piłkę nożną. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tej formy aktywności. Celem tych ćwiczeń jest maksymalne zaangażowanie mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej, a tym samym poprawienie oraz podniesienie ich indywidualnej sprawności psychofizycznej. Nasi Mieszkańcy w szczególności potrzebują szeroko pojętej aktywności fizycznej dla poprawienia zdrowia psychicznego. Wpływając na aktywność fizyczną poprawimy tym samym stan psychiczny Mieszkańców.

Zajęcia kulinarne

opanowanie umiejętności samoobsługowych w zakresie przygotowywania posiłków, a także doskonalenia tych umiejętności poprzez naukę gotowania i pieczenia. Wzbudzenie zainteresowania pracą w kuchni, daje podwaliny do samodzielnego funkcjonowanie w życiu codziennym. Zaspakajanie głodu należy przecież do podstawowych potrzeb każdego człowieka.

Muzykoterapia

oddziałuje na człowieka w sposób wszechstronny, powodując przywrócenie równowagi pomiędzy emocjonalnym, fizycznym, psychicznym i umysłowym funkcjonowaniem organizmu. Odgrywa niezwykle istotną rolę w poprawie stanu psychicznego i emocjonalnego słuchaczy. Sesje muzyczne są okazją do oderwania się słuchaczy od wszystkich ważnych spraw i przynoszą chwilę wytchnienia. Wskutek wywołanych przez muzykę miłych skojarzeń i wspomnień słuchacze doświadczają radosnych emocji, stają się rozluźnieni i odprężeni. Dzięki skoncentrowaniu na muzyce zapominają o trudnych przeżyciach i bólu.

Trening spędzania czasu wolnego

gry planszowe, zabawy integracyjne, słuchanie muzyki, tańce, możliwość wypicia kawy lub herbaty, oglądanie TV. Zajęcia przeznaczone są głównie dla mieszkańców przejawiających głębsze zaburzenia psychiczne. Zajęcia te mają charakter swobodnych spotkań i zajęć tematycznych pod kierunkiem terapeuty i mają na celu zapewnienie mieszkańcom różnorodnych, pożytecznych form spędzania czasu wolnego.

Filmoterapia

najczęściej stosowana jest do celów rewalidacyjnych – film będący sfilmowaną powieścią, niesie za sobą tożsame jej treści, lecz ponad to obraz, pozwalający niejako „zatopić” się w przedstawianej rzeczywistości.

Biblioterapia

pomoc terapeutyczna poprzez ukierunkowane czytanie.

Socjoterapia

jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do osób z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Istotne w procesie socjoterapii są: formy aktywności uczestników zajęć, kontakt terapeutyczny, grupa będąca przedmiotem i podmiotem zmiany korekcyjnej, charakter zaburzenia osób, do których proces socjoterapeutyczny jest adresowany. Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności w relacjach z otoczeniem i samym sobą.

Redagowanie gazetki „Iskierka Brata Alberta”

Mieszkańcy przy pomocy pracowników wydają miesięcznik „Iskierka Brata Alberta”. Gazetka ta zawiera opis bieżących spraw z życia Domu, zamieszczane są opowiadania, felietony, kalendarium, kącik z poradami kulinarnymi, wywiady.Nadrzędnym celem „Iskierki Brata Alberta” jest pisanie o nas i dla nas, czyli o wszystkich problemach i radościach dotykających Mieszkańców Domu. Gazetka jako forma terapeutyczna uczy pracy zbiorowej, a także pracy indywidualnej.

Zaspokajanie potrzeb religijnych

możliwość korzystania z mszy świętych i nabożeństw, możliwość rozmowy z księdzem na terenie Domu.

Wszystkie wyżej wymienione działania podejmowane na rzecz mieszkańca, są realizowane w oparciu o opracowywane Plany Indywidualnego Wsparcia oraz Programy Rehabilitacji Społecznej.