Projekty UE

PROJEKT TRANSGRANICZNY

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach wspólnie z partnerem Słowackim CSS Zakamenne realizował projekt transgraniczny pod nazwą ‘Kroczymy razem z naszymi przodkami”. Współpraca z partnerem Słowackim trwa już 12 lat, poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację z w/w przedsięwzięcia. [vc_row][vc_column][edgtf_image_gallery type="image_grid" column_number="3" pretty_photo="yes" grayscale="no" overlay="yes" images="9197,9198,9231,9230,9229,9206,9191,9192,9193,9194,9195,9196,9203,9202,9201,9200,9199,9204,9205,9207,9208,9209,9210,9217,9216,9215,9214,9213,9212,9211,9218,9219,9220,9221,9222,9223,9224,9228,9227,9226,9225" image_size="full"][/vc_column][/vc_row]...

GRANT „BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH”

Nasza placówka realizuje grant pn. BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość grantu wynosi: 148 130 zł /słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych/ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020 r. W wyniku realizacji grantu dojdzie do: Doposażenia stanowisk pracy personelu placówki oraz ich mieszkańców w środki...

Sami dzielni – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki: Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach, ul. Bł. Faustyny 4, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem. Wartość grantu wynosi 12 360 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/ z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020. Okres realizacji grantu:...

GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

I. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2021 r. w ramach III naboru do Projektu grantowego: „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał środki pieniężne w wysokości 23 291 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych/. Zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-269/20...