STYCZEŃ 2019

STYCZEŃ 2019

  • Kolęda duszpasterska w naszym Domu
    KOLEDA
  • Wycieczka do Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
  • Spotkanie Samorządu Mieszkańców z Dyrektorem Domu
  • XVII Przegląd “Kolędujmy Małemu” w Wadowicach
  • Wyjazd na krytą pływalnie do Kęt