Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa finansowany jest w części ze środków dotacyjnych w ramach umowy nr 2/PCPR/2014 z dnia 31.12.2013 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie i finansowanie domu pomocy społecznej. Ze środków dotacyjnych finansowana jest część wydatków bieżących Domu.