Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa finansowany jest w części ze środków dotacyjnych w ramach umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim o realizację zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r. Ze środków dotacyjnych finansowana jest część wydatków bieżących Domu.