LIPIEC 2018

LIPIEC 2018

  • Wycieczka do Krakowa
    Kraków Kraków
  • Wyjazd na krytą pływalnię do Kęt
  • Wyjazd do Biblioteki Miejskiej w Kętach
  • Wyprawa nad wodę z grilowaniem