Jubileuszowe spotkanie integracyjne „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”

Jubileuszowe spotkanie integracyjne „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”

Na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasz Dom zrealizował projekt pod nazwą: Jubileuszowe spotkanie integracyjne „Anioły są wśród nas”. Czas trwania projektu obejmował okres od 15-05-2016 r. do
15-10-2016 r.  W ramach projektu zorganizowano 15 września 2016 r. na terenie naszego Domu imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście i społeczność lokalna. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Biskup Piotr Greger.

Dnia 14 grudnia 2016 r. zostało rozliczone dofinansowanie projektu. Koszty kwalifikowane projektu wyniosły: 14.497,20 zł. Niewykorzystane środki PFRON wyniosły: 0,00 zł.