Autor: Administracja

poswiecenie mikrobusa

Przekazanie i poświęcenie nowego mikrobusu

W dniu 15.02.2018r. przed budynkiem i w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód Opel Vivaro Combi dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach udało się zakupić z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  Gminy Kęty, oraz dofinansowaniu bieżącej działalności domu przez Fundację Braci Albertynów. Chcieliśmy bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się...

LUTY 2018

Zabawa Walentynkowa w OSP Bulowice Zabawa karnawałowa w Wadowicach Obchody Światowego Dnia Chorych w naszym Domu Uroczysta Msza św. w Łagiewnikach z okazji Światowego Dnia Chorych Wyjazd mieszkańców do teatru w Bielsku - Białej Przekazanie i poświęcenie nowego mikrobusu ...

Nowy mikrobus

Zakup nowego mikrobusu

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w grudniu 2017 r. zrealizował projekt „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 128 000 zł /słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych/. Zadanie zostało opłacone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 76 800 zł /słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych/ co stanowiło 60% wartości środka transportu. Ponadto na realizację zadania Dom otrzymał dotację celową z Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 30 000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/,...

STYCZEŃ 2018

Kolęda duszpasterska w naszym Domu Jasełka w OSP w Dankowicach Jasełka w DPS Bobrek Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Kętach Jasełka uczniów ze szkoły w Nowej Wsi w naszym Domu Kolędowanie mieszkańców DPS w Kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach Wspólne kolędowanie z Grupą Apostolską z Andrychowa ...