Nasza misja
    W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;


"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym"


Historia placówki ››
    Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.

  Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję
 o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

   Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( nie później niż do 31 marca każdego roku ).

Wybrane fotografie z galerii

 

Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

W dniu 13.10.2015 r. nasz Dom otrzymał na podstawie umowy w sprawie realizacji Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" zawartej z Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, sprzęt niezbędny dla pielęgniarek do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia otrzymanego sprzętu, do którego należy: defibrylator zewnętrzny półautomatyczny, aparat EKG, ssak medyczny, stanowisko do pobierania krwi, łatwoślizg, aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy, aparat do płukania przewodu słuchowego, aparat do płukania oka, termometry bezdotykowe na podczerwień, ciśnieniomierz ze stetoskopem, tace do podawania leków.


PROJEKT: JUBILEUSZOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE "ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS"

Na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasz Dom przystąpił do projektu pod nazwą: Jubileuszowe spotkanie integracyjne „Anioły są wśród nas”. Czas trwania projektu obejmuje okres od 15-05-2016 r. do
15-10-2016 r. W ramach projektu przewiduje się organizację na terenie naszego Domu imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych w dniu 15 września 2016 r. Dofinansowanie projektu ze środków PFRON zgodnie z umową wynosi do 14.497,20 zł.

Poniżej prezentujemy harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu.

ROK

2016

MIESIĄC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CZAS TRWANIA CAŁEGO PROJEKTU

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

ZADANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie organizacyjne – powołanie grupy roboczej, opracowanie szczegółowego programu i planu imprezy, podział zadań

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opracowanie i zaprojektowanie zaproszeń, materiałów informacyjnych, ulotki oraz prezentacji multimedialnej

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

3.

Rekrutacja uczestników

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4.

Rozpoczęcie prac organizacyjnych, logistycznych i artystycznych – przygotowanie dekoracji, upominków, sztuki teatralnej, nauki tańca, oprawy muzycznej, terenu rekreacyjnego DPS oraz potrzebnego sprzętu m.in.: namioty, stoły, ławki itp.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

5.

Przystosowanie terenu rekreacyjnego DPS – rozstawienie sceny, namiotów, stołów, ławek, dekorowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

6.

Organizacja posiłków dla uczestników imprezy

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7.

Realizacja imprezy Jubileuszowe spotkanie integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8.

Rozliczenie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

LOGO