Nasza misja
    W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;


"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym"


Historia placówki ››
    Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.

  Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję
 o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

   Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( nie później niż do 31 marca każdego roku ).

Wybrane fotografie z galerii

 

Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

W dniu 13.10.2015 r. nasz Dom otrzymał na podstawie umowy w sprawie realizacji Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" zawartej z Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, sprzęt niezbędny dla pielęgniarek do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia otrzymanego sprzętu, do którego należy:

- defibrylator zewnętrzny półautomatyczny

- aparat EKG

- ssak medyczny

- stanowisko do pobierania krwi

- łatwoślizg

- aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy

- aparat do płukania przewodu słuchowego

- aparat do płukania oka

- termometry bezdotykowe na podczerwień

- ciśnieniomierz ze stetoskopem

- tace do podawania leków.

 


WPŁATY 1% PODATKU NA NASZ DOM