Nasza misja
    W działalności naszego Domu najważniejsze jest dobro Człowieka – Mieszkańca. Organizacja Domu i zasady jego funkcjonowania są podporządkowane tej naczelnej idei. Świadomi kontynuacji dzieła św. Brata Alberta staramy się urealniać Jego słowa każdego dnia;


"Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest się głodnym"


Historia placówki ››
    Dom jest placówką całodobowego pobytu dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określanymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Podstawowym zadaniem Placówki jest stwarzanie warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspakajanie bytowych i duchowych potrzeb mieszkańców.

  Decyzje kierującą i ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o miejsce w Domu, natomiast decyzję
 o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

   Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( nie później niż do 31 marca każdego roku ).

Wybrane fotografie z galerii